Angajare – Dosar de personal

288 Views

🔐 Pentru a avea un mai bun control asupra actelor angajaților ai nevoie de un dosar de personal pentru fiecare angajat din firma ta.📁

Ce documente ar trebui să conțină dosarul de personal?

Legislația muncii prevede obligativitatea angajatorului de a întocmi un dosar personal al fiecărui salariat și actualizarea lui ori de câte ori este necesar. Acest dosar trebuie prezentat și în cazul unui control de la Inspectoratul Teritorial de Muncă.

H.G nr. 500/2011 stabilește în Art.8 că dosarul personal al salariatului trebuie să cuprindă cel puțin următoarele documente:

Actele necesare angajării:

1️⃣ Contractul individual de muncă;

2️⃣ Actele adiționale, precum și celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă;

3️⃣ Actele de studii și calificare profesională;

4️⃣ Alte documente care certifică corectitudinea și legalitatea completării în registru.

Însă un dosar profesional trebuie să cuprindă toate documentele necesare, și anume: 

1️⃣ Copie după actul de identitate;

2️⃣ Copie după permisul de conducere, dacă este cazul;

3️⃣ Actul completat de angajat prin care acesta atestă persoanele pe care le are în întreținere;

4️⃣ Adeverința medicală eliberată de către medicul de familie al angajatului, prin care se atestă că acesta este apt de muncă, iar ulterior acceptării ofertei de angajare, dar înainte de începerea activității, avizul medicului de medicina muncii;

5️⃣ Copii după actele de studii și după certificatele de participare la cursurile de instruire sau perfecționare, dacă este cazul;

6️⃣ Copie după carnetul de muncă/copii ale adeverințelor de la locurile de muncă anterioare, precum și recomandări de la foștii angajatori, dacă este cazul;

7️⃣ Curriculum vitae, semnat de către angajat, cu data trecută pe el;

8️⃣ Cererea de angajare;

9️⃣ Contractul individual de muncă semnat, datat și cu număr de înregistrare;

🔟 Fișa postului;

Actele adiționale întocmite pentru modificarea sau completarea unuia dintre elementele raportului de muncă;

1️⃣2️⃣Cererile de suspendare a contractului de muncă, actul de aprobarea a cererii precum și actul care dispune reluarea activității;

1️⃣3️⃣ Actele juridice care atestă modificările salariale;

1️⃣4️⃣ Actele care desemnează angajatul să reprezinte angajatorul, dacă este cazul;

1️⃣5️⃣ Rapoartele de evaluare anuală a activității profesionale;

1️⃣6️⃣ Actul juridic de încetare a raportului de muncă, atunci când este cazul.

‼️ Un dosar complet de personal va ține în siguranță atât angajatorul, cât și angajatul, și va contribui la încrederea angajatului în firmă, cât și la buna colaborare cu instituțiile statului.

 

Market Manager – magazinul cu idei – grup de suport pentru persoanele implicate în administrarea magazinelor